INFORMATIČKA PODRŠKA

Informatička podrška se pruža preduzećima i manjim firmama koje imaju potrebu za održavanjem njihovih informatičkih sistema na mesečnom nivou, a na osnovu godišnjeg ugovora o održavanju.

Informatička podrška  se sastoji u:
nabavci nove IT tehnologije i softvera za rad Vašeg preduzeća,
održavanje i obuka u radu sa operativnim sistemima zaposlenih,
usluge servisiranja i opravke neispravnosti hardvera,
bekap podataka i zaštita od virusa i štetnih programa,
pružanje pomoći u radu sa udaljenog mesta i dr. po dogovoru sa korisnikom.

Redovno servisiranje kompomenti i kompletnih računara i laptopova, produžiće vek trajanja istih.

Vaši podaci se redovno bekapuju na sigurne lokacije, zaštićeni ste od upada hakera, redovno čišćenje virusa i štetnih programa.

Vrši se pomoć u otklanjanju manjih problema u radu na daljinu, gde se smanjuju troškovi održavanja.

Vršimo obuku u radu na operativnom sistemu, kao i na aplikacijama zaduženim za osnovni rad računara.