Naziv preduzeća Vrsta usluge
Izdavačka kuća „EDUKA“ Izrada i održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
Osnovna škola „M.P. ALAS“ Izrada i održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
Agencija za prodaju avio karata „AIRSAN2 TRAVEL“ Izrada i održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
Knjigovodstvena agencija „SONYA“ Izrada i održavanje rač.mreže, održavanje računara.
Srednja tehnička škola „Novi Beograd“ Održavanje računara i računarske mreže.
Spoljno trgovinska kompanija „EURIS“d.o.o. Održavanje računara i računarske mreže.
„VB ELLITE SYSTEM“ Održavanje računara i računarske mreže, grafička i marketing delatnosti
Preduzeće za marketing, TV produkciju izdavaštvo „MARKETING MINE MEDIA“ d.o.o Održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
„VEMONT“ d.o.o. Održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
„TERM INSTALL“ d.o.o. Održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
Auto škola „TREF“ Održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
Auto škola „STOPEX“ Održavanje rač.mreže, održavanje računara i izrada veb sajta.
„HADRIJAN“ Izrada veb sajta
„ETNOSTIL“ Održavanje računara i grafička delatnost
„LIBER“ Održavanje računara i grafička delatnost
„SLOBODA IZBORA“ Održavanje rač.mreže, održavanje računara
„Udruženje profesora Francuskog jezika“ Informatičko-tehnička podrška
„MI BI ŠPED“ Održavanje rač. mreže, održavanje računara
„SKY BEE“ Održavanje rač. mreže, održavanje računara
„LIBELA HMB“ Održavanje računara
2018 © Copyright - www.bspcomputers.rs